- Jeg vil gratulere David Cameron og våre britiske venner med valgseieren, sier Ine Eriksen Søreide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

- Koalisjonsregjeringen vil følge opp Camerons visjon om å modernisere Storbritannia og britisk politikk, og jeg er overbevist om at Cameron vil bli en god statsminister for Storbritannia.