Høyre har lenge vært meget klare på behovet for å forankre norsk utenrikspolitikk både i sentrale verdier og klare allianser, og har tatt opp dette spørsmålet i Stortinget ved flere anledninger.

- Når også utenriksministeren i stortingsmeldingen er så tydelig på dette, blir det ekstra trist å se Regjeringens håndtering av viktige verdispørsmål både nasjonalt og internasjonalt den siste tiden, uttaler Vallersnes sammen med Høyres leder Erna Solberg.

- Regjeringens lettvinte håndtering av blasfemisaken, dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen om politisk reklame og den pågående debatten om FNs menneskerettighetsråd og rasismekonferanse setter Støres retorikk om verdier i et underlig lys. Klare ord må følges av klare handlinger og praktisk politikk, påpeker Erna Solberg.

Solberg savner også en grundigere gjennomgang av spørsmål knyttet til EU.

- EU er en helt avgjørende faktor i utviklingen av norsk utenrikspolitikk. De summariske analysene av både Norges tilknytning til EU og EU som politisk arena og aktør viser igjen at Europapolitikken er den rødgrønne regjeringens blindsone. Fraværet blir nesten påfallende, fortsetter Solberg.

Det synes også å være en mangel på prioriteringer i den lange rekken av utfordringer og interesser i meldingen.

- Etter to år med konferanser, seminarer og bokutgivelser forventet vi at Støre hadde tatt noen vanskelige valg og lagt en strategi for å definere og møte de største utfordringene først, avslutter Solberg og Vallersnes.