- Både trontalen og regjeringsplattformen er utydelige på denne utfordringen, og Høyre mener at et samarbeid med private om å levere gode løsninger, for eksempel for å få ned helsekøene og for å få bygget mer og bedre vei på halve tiden er blant løsningene regjeringen må ta i bruk.

19 000 flere i det offentlige
VG skriver i dag at antall offentlig ansatte har vokst med 18 700 i løpet av finanskrisen (fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009). Det viser tall fra SSBs nasjonalregnskapsom VG har hentet ut.

Cirka 30 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber i offentlig sektor.
Det er nå omtrent like mange som jobber i offentlig sektor eller ikke står i arbeid, som det er i privat sektor.

Lekker som en sil
Bekymringsfullt, mener Høyre- leder Erna Solberg: - Hele grunnlaget for dem som jobber i det offentlige eller står utenfor jobb, er den verdiskapningen som gjøres i privat sektor, påminner hun.

Det er særlig den kommunale sektoren som har vokst. Hele 14 500 flere jobber i Kommune-Norge nå, sammenlignet med før finanskrisen
satte inn. Samtidig lekker privat sektor som en sil. Her har antall ansatte blitt redusert
med hele 22 000, de aller fleste fra industri og bygg- og anleggsbransjen.
- Det er ingen tvil om at vi kommer til å trenge flere folk i offentlig tjenesteyting i årene
som kommer. Men jeg er redd for den ukritiske veksten der vi ikke tenker på hvor vi henter arbeidskraften fra. Vi kan ikke komme dit at private bedrifter ikke lenger får tak i folk og må flytte ut av landet, sier Solberg til VG.

Sjeføkonom Per Richard Johansen, sjeføkonom i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) frykter Kommune-Norge nå vokser mer enn de egentlig har råd til. - Jeg er bekymret over at kommunene prioriterer økte tjenester til befolkningen i stedet for en sunn økonomi. Når jeg ser på veksten i antall
ansatte så langt, har jeg vanskelig for å se for meg at de kan unngå dårlig resultater også i år, sier sjeføkonomen.