I sitt innlegg i trontaledebatten i Stortinget mandag la Bru vekt på at vi må utnytte de gode forutsetningene vi har, til å bygge landet for fremtiden.

- Vi satser på skolen og lærere i dag, for at elever skal lære mer i fremtiden. Vi prioriterer næringsrettet forskning i dag, for å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden. Og vi øker satsingen på vei, bane og kollektiv, sier Bru.

Dette er tiltak som vil styrke konkurransekraften og trygge norske arbeidsplasser. Hun understrekte at en utfordring overskygger alle andre, og det er klimautfordringen.

- Et av de viktigste tiltakene regjeringen har gjort for å styrke klimaforliket, er å styrke klimateknologifondet. 12 friske milliarder skal tilfalle fondet frem mot 2017, det er et skritt på veien. Vi investerer i det grønne skiftet i dag, for å skape et bærekraftig samfunn i fremtiden.

- Norge har gode forutsetninger for fremtiden. Høyre er optimistiske. Vi er i gang med å gjennomføre de nye ideene og bedre løsningene vi gikk til valg på. Slik sørger vi for å utnytte de gode forutsetningene vi har, til å bygge landet for fremtiden.