Nikolai Astrup, Høyres miljøpolitiske talsmann, understreket viktigheten av å jobbe på tvers av sektorer og fagområder for å lykkes.

– Det er viktig at vi tar grep i dag, når vi vet at det tar tid å implementere ny teknologi, sa Astrup i sin innledning.

Innspillene var mange både rundt behovet for en konkurransedyktig jernbane, viktigheten av fortetting i byer for å få til en klimavennlig byutvikling og at trafikkveksten må tas kollektivt. I tillegg ble det understreket at forutsigbarhet og langsiktighet for sektoren er helt essensielt. Det må dessuten alltid lønne seg å velge miljøvennlig var den klare beskjeden til stortingspolitikerene.

Følgende bedrifter og organisasjoner ga innspill til politikerne:

Volvo, Transportøkonomisk Institutt, Norges Lastebileier-Forbund, Asko, Ruter, Borregaard, Norsk Hydrogenforbund, Hafslund, Avinor, Fortum Markets AS, Zero, Transnova, ITS Norway og Civita.