Regjeringspartiene og samarbeidspartiene har sørget for at kommunene i 2014 og 2015 har fått vekst i frie inntekter som er om lag på linje med gjennomsnittlig vekst de senere år. De økonomiske rammen har både gitt kommunesektoren rom for å dekke økte utgifter knyttet til den demografiske utviklingen, lønns- og pensjonskostnader, samtidig som økte frie inntekter har gitt rom for forbedringer i velferdstjenestene. Høyre vil imidlertid peke på at kommunesektoren nå rammes av svikt i skatteinntektene.

Høyres landsmøte vil derfor be regjeringen i Revidert Nasjonalbudsjett om å vurdere kommunenes økonomiske rammer for 2015 på ny.