Høyre ble lørdag 27. juli kjent med at det var Tor Johannes Helleland som var omtalt i VG samme dag. Tor Johannes Helleland har vært engasjert som kommunikasjonsrådgiver i Høyres Hovedorganisasjon. Dette er en sak som er svært alvorlig og trist for alle parter. Vi er svært overrasket og skuffet over at en av våre ansatte og tillitsvalgte har begått slike handlinger.

Vi har siden lørdag arbeidet med å få oversikt over situasjonen. Samtidig startet vi arbeidet med å etablere et tilbud om profesjonell hjelp til ofrene. Tilbudet omfatter juridisk, datafaglig og helsemessig bistand. Tilbudet er basert på faglige råd partiet har innhentet om hvordan saken bør håndteres overfor ofrene.

Søndag kontaktet vi Søndre Buskerud politidistrikt og formidlet at vi hadde gjennomført samtaler med Helleland. Vi understreket at partiet vil stille informasjon og nødvendige ressurser til rådighet for politiet. Vi ba om å bli kontaktet snarest mulig. Vi er glade for at Riksadvokaten har tatt tak i saken og at politiet har varslet at de vil gå inn i saken på nytt.

Tor Johannes Helleland har trukket seg fra alle sine verv og vil ikke returnere til sitt kortidsengasjement i Høyre. Fra Høyres side arbeides det videre med å ivareta ofrene på en best mulig måte.

Saken håndteres av partiets nestleder Jan Tore Sanner og partiets generalsekretær Lars Arne Ryssdal. Hvis du er offer eller har informasjon om saken kan du ta kontakt med generalsekretæren på telefon 99375443 eller e-post lar@hoyre.no.

Pressen bes henvende seg til kommunikasjonssjef Sigbjørn Aanes på 92 88 78 86.