Senior Høyre samlet over 100 engasjerte deltakere til konferanse i Drammen under mottoet «Vi vil videre».

Høyre kan glede seg over sterke valgresultater og rollen som samfunnsbærende parti.

Høyre skal nå inn i en viktig nominasjonsprosess til fylkes – og kommunevalget 2015. Det blir en viktig oppgave for Høyre å nominere dyktige senior-kandidater som er villige til å gjøre en innsats i lokalpolitikken.

Våre folkevalgte organer skal gjenspeile Norges befolkning. Høyre må gjøre sitt for å rette opp en klar under-representasjon av eldre folkevalgte i fylkesting og kommunestyrer.