Uttalelse fra parlamentarisk leder Høyre, Trond Helleland:

Høyres stortingsgruppe er kjent med at en av våre representanter, Erik Skutle, i politiavhør har erkjent bruk av hasj ved en anledning.

- Vi ser svært alvorlig på dette og i Høyre har vi nulltoleranse for bruk og besittelse av narkotika. Dette er et alvorlig tillitsbrudd overfor partiet og Høyres stortingsgruppe. Samtidig er det viktig å ivareta Skutle og forsøke å bistå ham på best mulig måte, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.

- Jeg har vært i kontakt med ham og han har det etter forholdene bra. Han erkjenner å ha gjort noe ulovlig og beklager det grove tillitsbruddet.

Partileder Erna Solberg har gitt følgende kommentarer til saken:

- Dette er en alvorlig, men trist sak for alle. Skutle er en ung vararepresentant til Stortinget. Høyre har nulltoleranse for bruk og besittelse av narkotika, så dette er et alvorlig tillitsbrudd. En stortingsrepresentant har et særlig ansvar for å følge lover og regler.

- Parlamentarisk leder Trond Helleland håndterer denne saken og partiet sørger også for å ivareta Skutle på en god måte.

- Det er alvorlig hvis dette gjelder flere unge i Bergen. Det er viktig og riktig at lokal- og fylkespartiet sier de umiddelbart vil ta initiativ til å rydde opp i det som måtte være av ukultur.

Paul Joakim Sandøy, leder i Unge Høyre, har sendt ut denne pressemeldingen:

- Unge Høyre ser svært alvorlig på opplysningene om at medlemmer er siktet for narkotikabruk. Dette er trist og sterkt beklagelig. Som leder i organisasjonen er jeg opptatt av at foreldre skal føle seg sikre på at unges politiske engasjement skjer innenfor trygge rammer.

- Da Unge Høyre ble gjort kjent med saken, dro generalsekretær Christopher Amundsen Wand umiddelbart til Bergen for å starte arbeidet med å rydde opp sammen med Bergen og Hordaland Høyre, samt å støtte de involverte.

- Dersom det viser seg å være en ukultur i Bergen og Hordaland Unge Høyre, er det viktig å rydde opp i denne. Alle medlemmer og foresatte i Hordaland skal inviteres til et møte i regi av Bergen og Hordaland Høyre.

Bergen og Hordaland Høyres uttalelse:

- Bergen Høyre og Hordaland Høyre ser alvorlig på opplysningene om at unge medlemmer av Høyre er siktet for narkotikabruk. Vi vil umiddelbart ta initiativ til å rydde opp i det som måtte være av ukultur. Det er nulltoleranse for narkotikabruk i partiet.

- Bergen og Hordaland Høyre vil i fellesskap invitere Unge Høyres medlemmer og foresatte til et møte. Unge mennesker og deres foresatte skal oppleve at det er en trygg ramme rundt det å engasjere seg i politisk virksomhet. Det inkluderer ikke minst bruk av rusmidler. Det forventer vi som selvsagt at tillitsvalgte i Høyre og Unge Høyre også lever opp til.