- Utenrikspolitikkens fremste mål er å sikre og fremme norske interesser – våre verdier, vår sikkerhet og vår velferd. Jo mer alvorlige trusler vi står overfor, desto viktigere er det å prioritere og konsentrere vår innsats om de sentrale oppgavene, sa Brende.

De fem hovedsakene er:

  • sikkerhet
  • verdigrunnlaget
  • økonomi
  • fred, utvikling og humanitær politikk
  • klima

Konflikter og kriser i våre nærområder har kommet nærmere og gjør at utenrikspolitikken i økende grad blir innenrikspolitikk. Brende tok derfor utgangspunkt i den anspente situasjonen i Ukraina, Syria og de omkringliggende landene i Midtøsten.

Viktigheten av en samlet og effektiv respons mot Russlands folkerettsstridige anneksjon av Krim, og den aggressive involveringen av russiske styrker i konflikten i øst-Ukraina, krever en samlet forståelse og innsats gjennom NATO og EU og partnere i Norden og Baltikum.

Lenger sør sjokkerer herjingene til ekstremister som Isil, al-Qaida og Boko Haram en hel verden. Dersom disse terrororganisasjonene får langvarig fotfeste over større landområder utgjør de en uforutsigbar trussel. Dett gjelder både for EUs yttergrense og Middelhavslandene, men også for Norge. Da er det helt nødvendig å verne om og sikre verdigrunnlaget vi deler med våre naboer, venner og allierte.

Brende trakk også frem lyspunktene i verden. «Verdenshandelen er åttedoblet siden 1970, og antallet ekstremt fattige er halvert. Flere lærer å lese og skrive og er sikret god helse», sa Brende. Samtidig var han klar på at det er en lang vei å gå for å få bukt med fattigdomsproblematikken, arbeidsløshet og annet som hindrer vekst og utvikling.

Regjeringen har derfor satt seg offensive mål i utviklingspolitikken og handelspolitikken. Sammen skal satsingen på utdanning, global handel, privat sektorutvikling og jobbskaping skaffe flere jobber, økt levestandard og bedre levevilkår i verdens fattigste land. Brende varslet samtidig at utenrikstjenestens satsing på næringsfremme vil bli styrket. Rådgivning til norsk næringsliv om korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og klima og miljø vil bli en integrert del av dette arbeidet.

Her kan du lese hele talen.