Forsvarsminister, Grete faremo, var raskt ute og var sjokkert og fordømte uttalelsene.

Krig er en situasjon som setter mennesker under press. Høyre mener at vi må være bevisst på dette før vi velger å ta i bruk militær makt.

- Det er viktig å sette seg inn i situasjonen norske soldater befinner seg i. Det er ikke overraskende at soldater, som er i skarpe situasjoner over lang tid, utvikler et sterkt samhold og en egen symbolbruk. At man sammen med andre soldater bruker det som for oss sivilister kan fremstå som unyansert og grov språkbruk, burde ikke sjokkere de som har satt seg inn i soldatenes hverdag i Afghanistan, sier Erna Solberg.

- Samtidig er det viktig å presisere at bruk av hodeskaller på uniformer, kjøretøy og liknende er brudd på uniformsreglementet. Høyre forventer at forsvarsledelsen kontinuerlig arbeider med dette. Det samme gjelder forherligelse av vold, uakseptabel symbolbruk, og manglende etisk gangsyn. Samtidig er det viktig at politikere som sitter trygt hjemme i Norge har is i magen, og ikke kommer med overdreven fordømmelser av det som i stor grad er naturlige reaksjonsmønstre. Alt tyder på at norske soldater jevnt over har en meget høy etisk standard, og løser oppgavene sine på en profesjonell og god måte. Soldatene fortjener vår støtte.

- Stortinget har sendt våre soldater i strid og forsvarsministeren er øverste politiske ansvarlige for Norges engasjement. Det er viktig at hun, mer enn noen andre, forstår den situasjon soldatene befinner seg i.

Se også debatt med Erna Solberg i Aktuelt på NRK2.