Et tips på Facebook gjorde at Vadsø kommune nå har bestemt seg for å avholdemiljødager i kommunen der publikum tilbys kostnadsfri innlevering av avfall til miljøstasjonen i Hermann Dahls gate og utvalgte betjente mottakspunker utenfor byen.

Miljødagene avvikles i ukes 38, og miljøstasjonene vil være åpen for gratis innlevering av avfall fra og med onsdag 18. september til og med fredag 20. september.

En forutsening for gratis innlevering er at avfallet er sortert.