Lar foreldrene dele permisjonstiden

Det har den siste tiden kommet mange påstander om at Høyre vil fjerne pappapermen, det er selvfølgelig galt.

- Høyre vil beholde den totale permisjonstiden, men la foreldrene selv dele denne mellom seg, oppklarer Høyres familiepolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland.

Det er den rødgrønne kvoteordningen Høyre vil fjerne, den detaljstyrer nå hvor mange uker mødre og fedre må ta ut. Stortinget har vedtatt mødrekvote og fedrekvote på 14 uker hver. Hvis den ene av foreldrene ikke kan ta ut alle de 14 ukene blir denne tiden fratatt familien. Det er ikke i dag muligheter til å overføre permisjonsuker mellom foreldrene, slik at foreldrene slipper å sende barnet i barnehagen før fylte ett år.

- Med Høyres forslag kan far ta ut mer pappaperm enn i dag, eller mor kan ta ut mer mammaperm, vi vil overlate dette valget til familien selv, utdyper Helleland. Hun forteller at Høyre stadig får henvendelser fra foreldre som ikke passer inn i regjeringens kvotesystem og derfor mister verdifull tid med barnet.

- For oss i Høyre handler foreldrepermisjonsordningen om å gi familien tid til omsorg for barnet, mens likestilling handler om lik rett og like muligheter til å velge. Helleland synes det er synd at regjeringen velger rigid detaljstyring, Høyre har tillit til at hver enkelt familie selv kan innrette permisjonsordningen til beste for seg og barnet.

Lar familien velge omsorgsform når barna er små

Høyre vil videreføre kontantstøtten for toåringer slik at familien selv kan velge når barnet skal begynne i barnehage.

- Barn er forskjellige, ikke alle er klare for barnehage når de er ett år. Derfor vil vi at familien skal få valgfrihet til å bestemme tidspunktet for barnehagestart selv, sier Helleland. Hun forklarer at Høyre er opptatt av å legge til rette for familier som velger å tilbringe mer tid hjemme med barna de første årene.

Verdsetter mødre og fedre som velger tid med barn

Regjeringspartiene har den siste tiden uttalt at det er mindre verdifullt å være hjemme med barn, enn å jobbe. Høyre beklager en slik nedsnakking av foreldre som velger å jobbe litt mindre når barna er små.

- En fersk undersøkelse fra SSB avdekker at småbarnsmødre jobber mye mer enn andre kvinner, dette tar livet av regjeringens myter, sier Helleland. Hun tror dagens foreldre tar bevisste valg, og at de som velger å gå ned i redusert stilling i småbarnsperioden må respekteres for dette.

Vil gi flere muligheten til å velge barnehage

Høyre mener barnehage er bra for barn og har derfor foreslått lavere barnehagepris for foreldre med lave inntekter, slik at også de får mulighet til å velge barnehage for sine barn. Barnehagen er også en viktig arena for inkludering hvor barn lærer språk og sosiale ferdigheter. Høyre vil derfor tilby gratis barnehage for barn av flyktninger og asylsøkere på introduksjonsprogrammet.