- Regjeringens hastverk med å flytte finansieringen over til kommunene før forskriften og de økonomiske beregningene var avklart har ført til en uklar situasjon for alle involverte. Barnehagene, de ansatte og ikke minst familiene, som er avhengige av barnehagen for å få hverdagen til å gå i hop, rammes av dette, sier Linda Hofstad Helleland.

Omlag halvparten av norske barn går i en privat barnehage, og målet om full barnehagedekning oppnås ikke uten de mange ildsjelene som har bygget opp de mange små private barnehager gjennom dugnad og hardt arbeid. De som taper på regjeringens dårlige politiske håndverk er de tusenvis av barn som går private barnehager, sier Hofstad Helleland.

Flere aktører foreslo sammen med Høyre å utsette innlemmingen til alt var på plass. Faresignalene begynte å komme allerede for ett år siden, og mange advarte regjeringen om de negative konsekvensene overføringen kunne få. Private barnehager som ennå ikke vet hvordan tilskuddet for 2011 blir, opplever mangel på forutsigbarhet.

- Rundt 85 % av de private barnehagene er små, enkeltstående barnehager. Det er forståelig at de er bekymret når usikkerheten omkring tilskuddene er så stor, sier Høyres barnehagepolitiske talskvinne.

Hun krever at regjeringen rydder opp i forskriften og sikrer både kommunene og barnehagene mer forutsigbarhet fremover.

Høyre vil sikre alle barn et godt barnehagetilbud. Mangfold av barnehager og likebehandling av de private og kommunale barnehagene er viktig for å sikre barna best mulig kvalitet, avslutter Hofstad Helleland.