Medisinene Kim E. Holmsen trenger for å fungere i hverdagen koster rundt kr 2.000 i måneden. Da Kims foreldre, Lena Eriksen og Tom Holmsen, fikk svar på hvorfor Kim var trøtt og sløv på dagtid, selv om han hadde sovet en normal natts søvn i 2005, ville ikke trygdesystemet dekke medisinene. Årsaken var at Kim på en test ikke sovnet før etter gjennomsnittlig 11 minutter, mens kravet for å få dekket utgiftene til medisinen var at man sovnet etter gjennomsnittlig åtte minutter på testen.

Testen var imidlertid den samme for barn som for voksne og det fantes relativt lite kunnskap om lidelsen Ideopatisk Hypersomni i Norge. Det fikk stortingsrepresentant Sonja I. Sjøli til å se det urimelige i at familien ikke skulle få dekket utgiftene til medisiner.

Fikk endret forskriften
- Jeg så det prinsipielle i saken, i og med at man brukte samme test på voksne og barn. Her var det en gutt som hadde fått en for ham åpenbart alvorlig diagnose. At foreldrene da skulle måtte betale selv for medisiner som hjelper ham, var urimelig, spesielt når det var så store hull i kunnskapen om denne lidelsen, sier Sjøli.

Hun ba departementet framskaffe bredere kunnskap, også fra utlandet. Resultatet var at forskriften i sommer ble endret. Nå kreves det ikke lenger søvntest for å få dekket medisinene. Det holder at et Universitetssykehus har stilt diagnosen.

Les hele saken hos Romerikes Blad.

For deg som er interessert i helsepolitikk i sin alminnelighet, minner vi om at Sonja Sjølie har ledet et utvalg som nylig la frem en spennende rapport om en bedre helsepolitikk i Norge. Du finner den her.