Det er ikke første gang regjeringen nedprioriterer forskningen og skaper usikkerhet om de fremtidige bevilgningene, ifølge Jan Tore Sanner.

- Først fjernet de forpliktelsen om forskningens andel av BNP, så fjernet de målet om at oljepengene skulle gå til kunnskap/forskning, infrastruktur og vekstskapende skattelettelser og nå legges forskningsfondet ned.

Nå varsler han kamp om forskningsfondet.

- Skal vi trygge velferden i årene som kommer må vi satse mer og ikke mindre på forskning. Jeg varsler kamp i Stortinget for å beholde et forskningsfond som skaper langsiktighet og høy prioritering av forskning, sier Sanner.