-Det er for mange kommuner som er dårlige skoleeiere. Det skal ikke være sånn at kommunene selv kan velge hva slags kompetanse lærerkorpset deres skal ha. Nå må kommunene forberede seg på at det vil komme et statlig krav som vil gjøre at alle lærere kommer opp på et minimumsnivå av kompetanse, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

Høyre-Frp-regjeringen satser tungt påvidereutdanning av lærere. Lærere som etterspør faglig påfyll skal få tilbud om dette, slik at de kan gi elevene best mulig undervisning.

Departementet jobber nå med en ny plan for hvordan kompetansen blant norske lærere skal kunne heves i høyt tempo – og ikke minst hvordan staten skal pålegge kommunene en plikt til etter– og videreutdanning av lærere, skriver Dagsavisen.

– I tillegg har vi skjerpet inntakskravene på lærerutdanningen, påpeker kunnskapsministeren.

– Det største faresignalet i norsk skole er at elevene våre ikke lærer nok. Vi står på stedet hvil i matte og naturfag, og frafallet er omtrent på nivå med det det var for 20 år siden. Kommunenes arbeidsgiveransvar er ikke proppen i dette systemet, fastslår han.

Les hele saken i Dagsavisen her.