Med 86 mot 83 stemmer vedtok Stortinget natt til i dag å halvere avgiftsfritaket på biodiesel neste år med sikte på full innføring fra 2011.

Avgiftsinnføringen kom i forbindelse med at Stortinget vedtok statsbudsjettet for neste år med en utgiftsramme på vel 900 milliarder kroner. Regjeringens forslag ble vedtatt uten endringer.

Opposisjonen tror ikke kampen om avgiftsfri biodiesel er tapt for alltid. Høyres Jan Tore Sanner mener at presset på regjeringen vil bli så stort fra grasrota at det er nødt til å presse seg fram nye vedtak.

De parlamentariske lederne i H, V og KrF, som er med i klimaforliket med regjeringen, mener at vedtakene om biodiesel kan være i strid med klimaavtalen og ber om et møte med statsministeren så fort som mulig.

I et brev til statsminister Jens Stoltenberg skriver opposisjonen:

"Vi ser et umiddelbart behov for et møte mellom de parlamentariske lederne for partiene som er parter i klimaforliket og statsministeren for å drøfte oppfølgingen av de forpliktelsene partene har påtatt seg i avtalen og i de etterfølgende avklaringer."


Les hele saken i Dagsavisen