Så lenge lokalbefolkning, lokalpolitikere og lokalt næringsliv går inn for bompenger, kommer Høyre aldri til å være et hinder nye veier. Åvente på statlige midler kan ta lang tid. Bompenger kan være nøkkelen til å komme høyere opp på prioriteringslisten over statlige midler. Høyre aksepterer bompengefinansiering der dette er nødvendig. Samtidig er det viktig at det er en balanse mellom brukerfinansiering og statlige/offentlige midler.

Høyre vil bygge flere veier, raskere. Da må vi prioritere mer penger til vei over statsbudsjettet, men også tillate flere bompengeprosjekter der disse er ønsket lokalt/regionalt. Samtidig er det viktig at driften av bompengeprosjektene forbedres, slik at disse bruker minst mulig på administrasjon og slik at pengene går dit det skal – nemlig til nye veier. Høyre mener at regjeringen årlig skal rapportere til Stortinget på forpliktelser til fremtidige bevilgninger som er inngått gjennom OPS-prosjekter