- I åtte år har vi hatt en IA-avtale som ikke har virket. Nye tiltak må virke om vi skal opprettholde dagens gode sykelønnsordning, og dette legger et stort ansvar på statsråd Bjurstrøm.

- Nå er det viktig at arbeidsministeren tar ansvar og viser politisk lederskap, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

- Mange av ekspertutvalgets forslag er interessante. Høyre har blant annet i lang tid tatt til orde for at gradert sykmelding skal være hovedregelen. Dette bør være ett av rådene som nå kommer inn i en ny IA-avtale, fortsetter Røe Isaksen.

- Vi er også positive til forslaget om endret arbeidsgiveransvar. Når man har bestemt at endringer i IA-avtalen skal skje innenfor rammen av dagens sykelønnsordning, er de forslagene ekspertutvalget kommer med nå langt bedre for bedriftene enn å veksle med arbeidsgiveravgiften, avslutter Røe Isaksen.