Av Ingjerd Schou og Frank Jenssen, stortingsrepresentanter for Høyre (publisert i Klassekampen 5. mars 2014)

For å styrke både distrikter og byer må vi redusere avstandsulemper og transportkostnader gjennom satsing på infrastruktur i tillegg til vekstfremmende skattelettelser og et virkelig kunnskapsløft. Dette er riktig resept for et vekstkraftig og vitalt Norge, i dag og i fremtiden, for by og for land.

De fleste er enige i at forebyggende arbeid er nødvendig innen helse, kriminalitet, trafikksikkerhet. Det samme gjelder sikring av fremtidens arbeidsplasser og velferdssamfunn.Selv om ikke alt har umiddelbar effekt vet vi at det vi gjør i dag bestemmer hvor bra det skal gå med samfunnet vårt enten vi snakker om 2015, 2020 eller 2060.

Det vil være alvorlig for hele Norge – og kanskje særlig for distriktene våre – dersom vi ikke klarer å løfte konkurransekraften for næringslivet. Mye går bra i Norge i dag, men vi vet mer enn nok til å erkjenne at vi må gjøre de riktige investeringene i dag for å være godt rustet for fremtiden.

Arbeiderpartiet turer frem over det ganske land med sine påstander om den nye regjeringens angivelig distriktsfiendtlige politikk.(En del av svertekampanjen, kanskje?) Det er riktig at vi reduserer noe på fylkeskommunale midler for regionalutvikling, men pengene flyttes til andre tiltak som erviktigere og betyr mye mer for verdiskapingen rundt omkring i Norge. Dette er å prioritere – dvs. sette noentiltak foran andre – og vi er ærlige på at vi prioriterer annerledes enn de rødgrønne.

Styrket konkurransekraft krever at vi jobber smartere og legger bedre til rette for vekst. Det er derfor vi styrker bevilgningene til forskning og gir bedre vilkår for næringslivets egen forskningsinnsats.

Bedre vei og bane binder landet tettere sammen, knytter bedrifter nærmere kunder og leverandører og gjør det mulig å skape lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Det er derfor vi prioriterer opp infrastruktur, bare for 2014 har vi økt budsjettene med nesten to milliarder kroner til veier og jernbane.

Vi trenger mer privat kapital som kan investere i eksisterende og nye bedrifter. Det er derfor vi fjerner arveavgiften og reduserer formuesskatten, fordi hele Norge nyter godt av vekstfremmende skattelettelser.