- I den globale økonomiske krisen vi nå er midt oppe i, er økende arbeidsløshet en av de største utfordringene vi står overfor. Likevel må vi klare å ha to tanker i hodet på en gang, og vi må klare å løfte blikket. I Norge i dag står nærmere 800 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. De arbeidsledige er bare et lite mindretall av disse. Dette utenforskapet er kanskje den største utfordringenfor oss som samfunn - for meg som politiker kjenner jeg det i hvert fall slik. Altfor, altfor mange mennesker i dette landet opplever at ufrivillig utenforskap er med på å tømme hverdagene for mening, sa Erna Solberg.

Vår store velferdsutfordring
- Utenforskapet var der før krisen, og det vil være der etter krisen. Men nå når det blir trangere på arbeidsmarkedet, risikerer vi at ennå flere havner i langvarig eller permanent utenforskap. Derfor er det kanskje slik at nettopp nå, når den akutte trusselen om økt arbeidsledighet står foran oss, at vi er nødt til å tenke langsiktig, nødt til å tenke på hvordan vi kan gjøre noe med utenforskapets utfordring.

Erna Solberg advarte mot en holdning hvor man ser på begrensninger og hemminger i stedet for muligheter hos folk. - Folk må få mulighet til å bruke den friske delen av seg selv om man er syk. Vi må få større fleksibilitet i systemet slik at flere kan få være i aktivitet. Det er bra for mestringsfølelse og selvtillit, sa Solberg til forsamlingen.

Solberg mener at samfunnet i lang tid kun har fokusert på inntektssikring for dem som faller utenfor arbeidslivet. Det er viktig, men like viktig er det også at man fokusere på det å ha et meningsfylt innhold i livene sine.

Viktig samfunnsansvar
Solberg roste flere private bedrifter som bevisst rekrutterer personer som sliter med å få innpass i yrkeslivet.

- Det er mange her med ubrukte ressurser, det kan være fanger, rusmisbrukere og ungdom som dropper ut av skolen som gjennom bedrifter som Stormberg og Scandinavian Fittings and Flanges i Rogaland får en mulighet til å vise at de duger. Jeg skulle ønsker at enda flere bedrifter så på dette som en del av samfunnsansvaret å ta vare på personer med problemer, sier hun. Solberg viser til at hun har besøkt flere attføringsbedrifter og mener disse spiller en nøkkelrolle i nettopp å få flere fra passivitet og aktivtet, og hun hadde følgende hilsen til forsamlingen.

- Daglig hjelper dere mange mennesker til å komme seg opp og i aktivitet. Jeg har besøkt mange attføringsbedrifter og møtt mange mennesker. Noen på vei tilbake til arbeidslivet, noen som alltid vil trenge en tilrettelagt arbeidsplass. Det er ikke alltid mulig å lykkes, og ikke alle skal inn i arbeidslivet - men gleden ved at man kan lykkes, at det ofte er mulig å få til noe - det gjør inntrykk. Dere betyr noe for mange, og dere betyr noe for meg, sa hun til forsamlingen.

- Jeg ser at det er mye kompetanse i attføringsbedriftene og det må utnyttes, sier Solberg.APS er verdt pengene
APS, som varer inntil 10 måneder og med mulighet for forlengelse, er blant de mest kostbare arbeidsmarkedstiltakene vi har i Norge. Men det er verdt prisen, mener Solberg.
- Kostnaden ved å gjøre ikke gjøre noe er så mye større: For samfunnet kan APS utgjøre forskjellen mellom en livslang trygdemottager og en som deltar i arbeidslivet, og derved til verdiskapning og til å bidra som skattebetaler. For næringslivet kan APS utgjøre forskjellen mellom kvalifisert arbeidskraft og ingen arbeidskraft. For den enkelte bruker så kan APS utgjøre forskjellen mellom et liv hvor en får anledning til å delta, bidra og tjene til sitt eget liv, i stedet for å ha en inntekt som gir begrensede muligheter.

Aller viktigst er imidlertid det sosiale aspektet: Det å ha en jobb å gå til, føle at en får brukt seg selv og sin kompetanse samt være del av et faglig og sosialt fellesskap, har en betydelig egenverdi som strekker seg langt utover fordelene for den enkelte arbeidstaker. Dette er verdifullt også sett i et større folkehelseperspektiv ved at arbeid generelt sett har en helsefremmende effekt og for­hindrer ensomhet, sa Solberg.

Se Attføringsbedriftenes dekning av saken her