Etter at partisekretær Raymond Johansen slapp katten ut av sekken og varslet skatteøkninger, har stortingspolitikere og statsråder fra alle de rødgrønne partiene bejublet muligheten de har fått til å strø om seg med kreative skatteøkninger.

Norge har utvilsomt en utfordring med økte utgifter til velferd med eldrebølgen som kommer, samtidig som inntektene fra petroleumssektoren vil falle. Mens de rødgrønne har svaret «skatteøkninger», har Høyre andre løsninger på utfordringene.

De store utgiftsøkningene til helse- og eldreomsorg vil komme etter 2020. Derfor må vi bruke dette tiåret til reformer som kan gjøre det lettere å trygge velferden på lengre sikt. Alternativet til skatteøkninger er å legge til rette for økt verdiskaping og en politikk som innebærer at vi får flere tjenester ut av de kronene som allerede brukes i offentlig sektor.

Velferden finansieres av et skapende næringsliv. Vi får ikke et bedre og mer nyskapende næringsliv ved å øke skattebyrdene. I stedet trenger vi mer satsning på utdanning og forskning, utført både i statlig regi og ikke minst av næringslivet selv.

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for 380 milliarder kroner. Direktoratet for forvaltning og IKT anslår nøkternt at bedre innkjøpsrutiner kan gi besparelser på 5 prosent eller 20 milliarder kroner årlig.

Frischsenteret har analysert effektivitet og produktivitet i sykehusene, politiet og universiteter og høyskoler. Bare i sykehussektoren har forskerne funnet at 8 av 57 milliarder kunne vært frigjort til å skape flere og bedre tjenester dersom alle var like effektive som det mest effektive sykehuset. Framfor å kreve inn enda høyere skatter for så å øke bevilgningene, kan vi altså få både bedre og flere tjenester ved å lære av de beste innen offentlig og privat sektor.

Også OECD peker på at Norge sløser med skattepengene. Da er ikke løsningen å kreve inn mer skatter. Løsningen er å reformere offentlig sektor slik at skattekronene brukes best mulig. For å møte de voksende velferdsutgiftene må vi begynne arbeidet nå mens vi ennå har handlingsrom, vi har ikke råd til å vente til velferdsutgiftene overstiger landets inntekter om noen år.

Jo lenger vi venter med nødvendige reformer, jo større er sannsynligheten for at de rødgrønne får rett nemlig at det ikke er noen vei utenom økte skatter.

Jan Tore Sanner,
nestleder i Høyre