Trygghetsteknologi som skrur av ovner, sensorer som registrerer fall, datasystemer som kontakter helsepersonell og hjemmesykepleien, er alle nye løsninger som vil prege morgendagens eldreomsorg.

Skal vi løse utfordringene med bemanning i pleie- og omsorgssektoren, er det også nødvendig å tenke nytt og ta i bruk teknologi. Velferdsteknologi kan avlaste personell og gjøre jobbene lettere å mestre. Det vil i seg selv gjøre arbeid i sektoren mer attraktivt.

Høyre øker forskningen på velferdsteknologi, igangsette lokale, statlig finansierte utviklingsprosjekter innenfor velferdsteknologi, og utvikler et nasjonalt senter som kan være en motor i videre utvikling og iverksetting av velferdsteknologi.

Høyres løsninger:

  • ta i bruk teknologi og nye løsninger som gir eldre mer verdighet og valgfrihet og som gjør det mulig å bo lenger hjemme
  • øke forskningen på velferdsteknologi
  • sikre barn med kommunikasjonshindringer og deres pårørende tekniske hjelpemidler og nødvendig opplæring

Har du spørsmål til Høyre om velferdsteknologi som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.