- Jeg fordømmer på det sterkeste drapene i Paris. Dette er en tragedie, sier stortingsrepresentant Mudassar Kapur(H).


- Som muslim har også jeg opplevd enkelte karikaturer som sårende. De kan være religiøse, men like ofte har det vært de som går på etnisitet. Men i et demokrati er det ytringsfrihet. Det betyr også å tåle det som kan oppleves som sårende uten å ty til vold og trusler. Jeg velger pennen og dialogen, sier Kapur.


Det Kapur noterer seg ekstra nøye ved denne hendelsen er profilen på gjerningsmennene. Unge menn som har blitt radikalisert enten i sitt eget lokalsamfunn eller i utlandet.

- Jeg kommer til å bruke dette året til å ha dialog med regjeringen om hvordan vi ytterligere kan styrke det forebyggende arbeidet, sier Kapur.

- Moskeene har ikke ressurser til å dra hele lasset alene. Vi må styrke dette arbeidet i flere ledd: frivillige organisasjoner, studentforeninger, politi, barnevern, skole, moskeene og andre aktuelle aktører.

- Vi må øke kompetansen i alle ledd. Det er ikke sikkert at den lokale lensmannen, rektoren eller imamen har oppdatert kunnskap eller ressurser til å møte slike utfordringer, avslutter Kapur