60 tillitsvalgte fra lokal- og fylkesforeningene i SHL møttes til Høstkonferanse på Sunvolden hotell 16.-17. september.

Innledere var leder av stortingets Arbeids- og sosialkomite, Arve Kambe, leder av Politisk avdeling i Høyres stortingsgruppes sekretariat, Tom Erlend Skaug, og Wenche Frogn Sellæg, leder av Statens Seniorråd. Innleggene inspirerte alle til ivrige diskusjoner blant konferansedeltagerne.

Per Foshaug, leder av Politisk Utvalg i SHL og 1. nestleder i SHL, la frem en rekke politiske dokumenter som innspill til SHLs programarbeid frem mot kommunevalgkampen neste år. Etter nyttig drøftelse var det enighet om å sende dokumentene på høring i organisasjonen.

Nestleder i Rogaland Senior Høyre, Lisbeth Vikse, orienterte til slutt om "Skipper Worse"s på mange måter banebrytende og svært interessante arbeid med forebyggende eldreomsorg.

Sverre Mauritzen, 2. nestleder i SHL, ledet i egenskap av ordstyrer forsamlingen trygt gjennom debattene - og leder i SHL, Turid Wickstrand Iversen, avrundet med å trekke noen linjer fremover mot kommunvalget 2015 med tanke på SHLs poltiske og organisatorsike innsats i valgkampen.