Selveste statsminister Erna Solberg besøkte sin hjemby og holdt et meget interessant innlegg for forsamlingen om regjeringens arbeid og Høyres hovedsaker i den forestående kommunevalgkampen.

Vi hadde også celebre gjester fra European Citizens Union (ESCU), leder An Hermans og generalsekretær Guido Dumon. Førstnevnte orienterte om seniorers deltakelse og representasjon i Europa, noe som ga forsamlingen viktige perspektiver på vårt arbeid her hjemme for Senior Høyre og de eldre i samfunnet.

Ordfører i Hordaland, Tom-Christer Nilsen, ønsket velkommen til Bergen og Hordaland, og holdt også et gnistrende politisk innlegg fullstappet av faktakunnskap.

Kampanjesjef Dag Terje Solvang orientert om Høyres valgkampplaner og klarte på sin sedvanlige entusiastiske måte å inspirere forsamlingen til innsats i en viktig valgkamp for Høyre.

Leder i SHL, Turid Wickstrand Iversen, loste forsamlingen trygt gjennom første del av møtet før valget av ny ledelse. Hun ble behørig takket for sin uvurderlige innsats for Senior Høyre gjennom 4 år som leder. I hennes lederperiode har SHL vokst betydelig både organisatorisk og politisk.

Som ny leder i SHL ble 2. nestleder, Sverre Mauritzen, valgt. Han fikk overrakt foreningens klubbe som symbol på hans nye status som øverste leder i foreningen.

Sverre Mauritzen

For øvrig ble følgende valgt til de styrende organer i SHL:

Arbeidsutvalget:
Leder Sverre Mauritzen, Rogaland
1. nestleder Reidar Skotgård, Akershus
2. nestleder Elenor W. Holter, Oslo

Landsmøtevalgte til Landsstyret:
Medlem Alvhild Yttergård, Troms
Varamedlem Agnete Tjærandsen, Nordland

Politisk Utvalg:
Leder Reidar Skotgård, Akershus
Medlem Ole B. Hovind, Oslo
Medlem Anne Marie Svenneby, Hedmark
Medlem Berit Anita Larsen, Hordaland
Varamedlem Inger G. Hoff, Sogn og Fjordane

Organisatorisk Utvalg:
Leder Elenor W. Holter, Oslo
Medlem, Tor-Sverre Jacobsen, Akershus
Medlem, Kristen Mo, Sør-Trøndelag
Medlem Per Olav Hanssen, Rogaland
Varamedlem Brita Mørk, Vestfold

Forslaget til nytt politisk program for SHL ble lagt frem av 1. nestleder og leder av Politisk Utvalg, Per Foshaug. Han la også frem Resolusjonskomiteens forslag og innkomne forslag til resolusjoner, og loste forsamlingen gjennom debattene og behandlingen av program og resolusjoner frem til endelige vedtak.

Ordfører i Bergen, Trude Drevland, besøkte vårt hyggelige «Get-together» fredag kveld, og hilste forsamlingen på sin sedvanlige overmåte inspirerende og bypatriotiske måte.

Festmiddagen lørdag kveld ble innledet av ingen ringere enn den fremragende pianist Audun Kayser, som spilte Nocturne og Gangar av Grieg og Kjempeviseslåtten av Severud. En fantastisk start på kvelden, som for øvrig ble preget av hyggelige taler og gode historier fra deltagerne. En hyggelig og festlig avslutning på et begivenhetsrikt Landsmøte!