Med glødende engasjement drøftet forsamlingen viktige politiske og organisatoriske spørsmål, avbrutt av fortreffelige måltider og hyggelig sosialt samvær.

Leder i Senior Høyres Landsforbund, Turid Wickstrand Iversen, åpnet konferansen og ga ordet til ordfører, Tony Arild Kjøl, som engasjert og tydelig stolt redegjorde for Hol kommunes fortrinn og utfordringer.

Stortingsrepresentant Trond Helleland innledet til diskusjon om temaet ”Har vi bærekraftige kommuner”, og gjennom levende konkrete eksempler fikk forsamlingen presentert gode argumenter for å fortsette prosessen med kommunesammenslåinger og avskaffe fylkeskommunen.

Leder i Organisasjonsutvalget, Tore Haugen, la frem 1. utgaven av den nye ”Håndbok for Senior Høyre”, som fikk mye ros fordi den omhandler mange viktige saker som vedrører både tillitsvalgte og medlemmer i Senior Høyre.

Per Foshaug, leder i Politisk Utvalg, fremmet et forslag til politisk uttalelse vedr. pensjonsforliket, som ble vedtatt oversendt Høyres Hovedorganisasjon. Notatet ”Kampen mot fattigdom” vakte også engasjert debatt og ble vedtatt oversendt Høyres Programkomité.

På onsdag formiddag deltok mange av konferanse-deltagerne på stand i Geilo sentrum, i regi av Hol Høyre. Med leder Inger-Brit Vindegg i spissen nærmest myldret det av Høyre-folk i og rundt Tunet Varehus. Brosjyrer ble delt ut og et par nye medlemmer ble også vervet!