Nelson Rolihlahla Mandela

  • Født 18. juli 1918 i landsbyen Mvezo, død 5. desember 2013 i Johannesburg
  • Var Sør-Afrikas første svarte president (1994–1999), og landets første president valgt i frie valg blant alle landets borgere.
  • Før han ble president hadde han i en årrekke vært en av de førende antiapartheidaktivister i landet, og hadde sittet fengslet i 27 år, mye av tiden på Robben Island.
  • Både nasjonalt og internasjonalt ble Mandela et tydelig og samlende symbol på frihet og likeverd.
  • Da han i 1990 ble løslatt fra fangenskap gikk han i bresjen for en politikk for forsoning og samarbeid.
  • Siden apartheids fall fikk Mandela bred anerkjennelse fra alle parter, også fra tidligere motstandere. Han mottok mer enn ett hundre priser og utmerkelser i løpet av sin 40-årige virksomhet.

Nelson Mandela ble født 18. juli 1918 i den lille landsbyen Mvezo, øst i Kapp-provinsen, sør i Sør-Afrika. Han gikk bort torsdag 5. desember 2013.

– Det er en utrolig trist nyhet å få. Han er sannsynligvis vår tids viktigeste leder. Han var en inspirasjon til ledere rundt om i verden. Han er et symbol på håp, symbol på demokrati og symbol på klokskap når verden er vanskelig og konfliktene er tøffe, sier Solberg til NRK.

– For meg har det vært et viktig budskap å huske at det er viktig å lete etter rettferdighet etter en konflikt. Men det er også viktig å se fremover, og det er alltid viktig å tenke på morgendagen, sier Solberg på spørsmål om hva Mandela har betydd for henne.

- Verden har mistet en moralsk kraft og Sør-Afrika har mistet sin største leder. Nelson Mandela vant kampen mot apartheid og dermed et av de største angrepene på menneskeverdet. Forsoning, demokrati og menneskeverd er verdier som vil fortsette å inspirere mennesker over hele verden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).