Rapporten som i dag presenteres i Dagens Næringsliv konkluderer grovt sett med at de bedriftene der eierne betaler formueskatt også har tilgang på kapital i markedet, og derfor ikke reduserer investeringene grunnet formueskatten. – Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at solide bedrifter som har eiere som betaler formueskatt, og dermed har formue, lettere får lån enn bedrifter der eierne ikke har formue, kommenterer Sanner.

Sanner påpeker at det er to hovedargumenter mot formueskatten slik denne fungerer i dag. – Skatten rammer bare norske private eiere – ikke bedriften med utenlandske eiere som konkurrerer i det norske markedet, og heller ikke offentlig eide arbeidsplasser. Skatten diskriminerer derfor norske privateide arbeidsplasser. For et parti som er opptatt av norsk eierskap er det uholdbart, sier Sanner og fortsetter. –Det andre problemet er at eierne ofte må tappe selskapene for kapital for å betale skatten. Det svekker mulighetene til å trygge jobbene og investere for fremtiden.

-Rapporten ser ikke på hverken diskriminering av norske eiere eller på hvorvidt selskaper der eierne skal betale formueskatt tappes for kapital. Det hadde vært en mer interessant rapport dersom den så på dette, sier Sanner. Han mener rapporten teoretiserer virkeligheten, og at rapporten selv konkluderer med at modellene som er brukt har store svakheter. Det har ofte større verdi å låne øret til de som har skoene på og som slåss i markedet hver dag for å trygge jobber og skape verdier for fremtiden.

Rapporten i sin helhet kan du lese her.