Jeg er veteran og stolt av at jeg som 26 åring valgte å bruke ett år i Hærens uniform for at innbyggerne i Libanon skulle få en tryggere hverdag.

Jeg er veteran og stolt av at jeg sammen med mange tusen andre nordmenn har lært at demokratiske prosesser og menneskerettigheter ikke kommer gratis, men må kjempes for og forsvares.

Jeg er veteran og stolt av at jeg som ung mann sammen med mange andre unge nordmenn fikk anledning til å se Norge utenfra, og fikk et litt annet perspektiv på hva det vil si å ha det vanskelig.

Jeg er veteran og stolt av at jeg ved å tjenestegjøre i krigsområder, bedre forsto hvordan mine besteforeldre hadde hatt det de vanskelige årene under 2. verdenskrig i Finnmark.

Jeg er veteran og stolt av at jeg gjennom mitt utenlandsengasjement fikk bedre forståelse for mine besteforeldres respekt for et kongehus, som viste fasthet og styrke de vanskelige dagene under invasjonen i 1940, da mange sviktet.

Jeg er veteran og stolt av Norges innsats i ulike utenlandsoperasjoner etter den 2. verdenskrig.

Under mitt opphold i Libanon var det den 17. januar 1991 to hendelser som satte ting i perspektiv.

Den første var koalisjonsstyrkenes invasjon av Kuwait. Operation Desert Storm. Denne startet om natten den 17. januar. Usikkerhet rundt hva som var i Saddams raketter, i tillegg til at dette var den første invasjonen hvor TV mediet virkelig mobiliserte og sendte direkte, gjorde at det ble noen intense uker.

Den andre hendelsen var at vi tidlig om morgenen fikk melding om at Kong Olav 5. var gått bort. En høyt aktet monark. Sammen med sin far symbolet på Norges nei i aprildagene 1940.

Et symbol på det norske folks kamp for uavhengighet, demokrati og menneskerettigheter.

Meldingen om Kong Olavs bortgang gjorde et meget sterkt inntrykk på oss.

Både for Norge og veteranene er det etter min mening viktig å ha et slikt sterkt upolitisk samlende symbol. Det går en rød tråd gjennom kongehusets engasjement for forsvaret og veteranene fra 2. verdenskrig via Tysklandsbrigaden, Korea, Kongo, Gaza, Libanon, Balkan pluss mange flere, og frem til dagens unge mennesker som deltar i operasjonen i Afghanistan.

For alle disse unge kvinner og menn har kongen stått som et stabilt symbol, og en garanti for at man er i det godes tjeneste.

For alle disse unge mennesker har uttrykket "for Konge og fedreland” en helt spesiell betydning.

Skiftende regjeringer og politiske partier har opp gjennom årene med vekslende hell forsøkt å ta tak i situasjonen til veteranene. Vi har i dag fått en stortingsmelding og en handlingsplan. Det er bra, men den politiske prosessen vil vise hvor bra det blir.

I handlingsplanen legger Regjeringen opp til en diskriminering av forskjellige veteraner som ikke kan beskrives som annet en uverdig.

Uverdig og skammelig er også statsministeren og forsvarsministerens forsøk på å stjele oppmerksomheten på den første markeringen av veteranenes dag. Åfremholde dette som regjeringens fest for veteranene er et patetisk forsøk på å bygge opp under myten om at Arbeiderpartiet har patent på det gode.

Åholde Kong Harald borte fra markeringen på Akershus Festning er et usselt forsøk på å stjele kongehusets symbolmakt som ikke bør møtes med annet enn den største forakt.

For Konge og fedreland.

Frank Bakke-Jensen
Veteran og stortingsrepresentant for Finnmark Høyre