Norsk samferdsel skal denne våren gjennomgå historiske endringer for å få mer effektiv bygging av vei og bane. I løpet av de neste månedene lanserer regjeringen tre milepæler i norsk samferdselshistorie: Jernbanereformen legges frem, veiutbyggingsselskapet presenteres og planen for økt bruk av offentlig-privat-samarbeid kommer. I tillegg tas det også i bruk nye planleggingsmetoder for vei og bane, som skal redusere planleggingstiden og øke fremdriften.

- Godt samspill mellom de store reformene og de lokale prosjektene er en avgjørende suksessfaktor. Vi gleder oss til å møte lokalpolitikere i hele landet for å få bedre kjennskap til vitkige lokale prosjekter som baner vei for et mer moderne samferdsels-Norge, sier lederen for transportkomiteen på stortinget Linda Helleland.

Første fylkesetappe var Buskerud, hvor representantene besøkte Hole komune for å bli orientert om fremdriften av Ringeriksbanen og E16.

- Målet med besøket er at vi som Høyres representanter i samferdselskomiteen oppdateres på prosjektene som baner vei for mer moderne samferdsel i Buskerud, og Hole kommune ga oss en grundig gjennomgang, sier stortingsrepresentant Helge Orten.

Torill Eidsheim, medlem av transportkomiteen, mener det er viktig at Høyre besøker lokale prosjekter som eksemplifiserer nytenkning innen samferdsel, og prosjekter som pr. dags dato ikke har optimal fremdrift.

- Det er også viktig å lære av prosjektene som ikke har fungerer optimalt. Fylkene må lære av hverandre slik at skrekkeksemeplene ikke gjentar seg. Ringeriksbanen er et slikt eksempel, sier, Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen. Han er svært glad for at regjeringen nå har klart å halvert planleggingstiden for Ringeriksbanen.

Lederen for stortingets transportkomite, Linds Helleland, sier at det er viktig for Høyres samferdelsarbeid å se på ulike enkeltprosjekter. Moderne samferdselspolitikk handler ikke om å bevilge mer, det handler om å tenke nytt. Hofstad Helleland sier at det hittil har vært typiske norsk å ligge på etterskudd. Nå tar regjeringen grep for å ligge i forkant.

- Nye løsninger må tas i bruk hvis vi skal bygge mer effektivt enn i dag. Det er et taktskifte i norsk samferdselspolitikk. Det er summen av alle enkeltprosjektene hvor vi tenker nytt og organiserer oss deretter som skaper en infrastruktur som gjør Norge moderne, tryggere og mer konkurransedyktig, sier hun.