Her er Ernas tilsvar:

Dagens Næringsliv er på lederplass skuffet over at Høyre driver det avisen mener er opposisjonspolitikk fra venstre. At avisen etterlyser mer høyrepolitikk og kritikk fra et høyreperspektiv er bra. Jeg tillater meg likevel å være uenig i kritikken.

Høyres alternative statsbudsjett er virkelig strammere enn regjeringens forslag. Jeg vet ikke om mange partier på venstre side av skalaen som, når de er i opposisjon, gjør det samme. Som gir flere milliarder i skattelette og som er opptatt av at den underliggende veksten i økonomien skal være større i privat enn offentlig sektor.

Høyre har ikke sagt forskjellen mellom vårt og regjeringens budsjet er forskjellen på himmel og helvete på ett år, men jeg mener det er opplagt at summen av virkningene i våre og regjeringens budsjetter over tid utgjør en betydelig forskjell, og en betydelig annen samfunnsretning.

Høyres ideologiske grunnlag er troen på enkeltmennesket, og det verdigrunnlaget gjenspeilser seg i vårt alternative budsjett. Budsjettet fremmer en politikk som setter klare grenser for politikken, bygger opp personlig ansvar og slipper private til på flere felt.

Budsjetter inneholder mer enn økonomiske virkninger. Vi legger til rette for likere konkurransevilkår mellom offentlige og private. Vi foreslår økt bruk av private tjenester for å løse velferdsutfordringene. Høyre ber om statlig nedsalg. Ikke akkurat typisk venstrepolitikk.

Høyre har tatt mer enn et initiativ til samarbeid med Arbeiderpartiet om sykelønnsspørsmålet. Vi har i tillegg til de 37 forslagene for å redusere utgiftene vi presenterte i budsjettet, fremmet en hel rapport med tiltak for å redusere utgiftseksplosjonen. Rapporten tar også for seg hva vi skal gjøre med de mange hundre tusen som står permanent utenfor arbeidslivet.

Nei, vi foreslår ikke å kutte sykelønnen. Det har landsmøtet til Høyre sagt nei til, og vi tror andre tiltak også vil ha kraftig effekt. Flere av tiltakene er forsøkt i Sverige. Der har man fått ned fraværet med andre virkemidler enn kutt i ytelsene.

Høyre er uenig med DN i vurderingen av biodieselavgiftenes virkninger. Etter vår mening har den flere skadelige effekter for både klima og næringsliv. Åvære mot avgiften med det utgangspunktet er god høyrepolitikk.