Her kan du lese om regjeringens åtte satsingsområder.

Høyres viktigste valgløfter var å skape trygge arbeidsplasser, bygge mer og raskere vei og kollektiv, øke kvaliteten og valgfriheten i helsetjenesten, og løfte kunnskapen i skolen. Forskning, innovasjon, kunnskap, samferdsel og helse er alle budsjettvinnere med Høyre-FrP-regjeringen.

- Arbeidet for et lavutslippssamfunn ligger i bunn for alle satsingsområdene. En god miljø- og klimapolitikk krever tiltak på alle områder. Derfor har vi styrket klimafondet, økt jernbanesatsingen, laget en tilskuddsordning for ENØK-investeringer i hjemmet, og utvidet regnskogfondet, for å nevne bare noe, sier Erna Solberg.

- Det har skjedd mye det siste året etter at vi startet med å fornye, forenkle og forbedre Norge. I tillegg har vi satt i gang en rekke prosjekter fremover for de neste årene, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland.