Kjære venner!

Jeg vil begynne med å ønske dere alle et godt nytt år. Et dramatisk år ligger bak oss: Angrepet på hotell Serena, to statsråder måtte gå av på dramatisk vis, finanskrise og presidentvalg i USA. Og en avslutning og start på det nye året som vi alle gjerne skulle vært foruten: En ny krig i Midtøsten.

Vi håper nå alle sammen at en varig fredsavtale raskt kan komme på plass slik at de enorme menneskelige lidelsene kan opphøre. Og vi må fortsette å håpe og tro at en varig fred med to stater kan realiseres på sikt, selv om det akkurat nå ser fryktelig mørkt ut.

Vi står foran et år med utfordringer også her hjemme. Men året vi går inn i gir også muligheter for å gjøre noe med utfordringene.

La meg servere utfordringen til Jens Stoltenberg her og nå:

Høyre går til valg på en politikk hvor økt optimisme gir lønnsomme og trygge arbeidsplasser. Lavere skatter, større investeringer i veier og i kunnskap vil skape en tryggere fremtid både for arbeidstagere og for alle som er avhengige av en hjelpende hånd fra fellesskapet.

Høyre går til valg på en politikk som skaper muligheter for alle. Vi vil føre en skolepolitikk som gjør at alle lærer seg grunnleggende ferdigheter, slik at ikke en av fem går ut uten å kunne lese og skrive skikkelig. Vi vil ha et helsevesen hvor alle får hjelp, ikke hvor de som står igjen i helsekøen, er de som ikke har råd til å kjøpe seg ut av den.

Høyre går til valg på en politikk for større trygghet. Flere og bedre veier vil sikre at folk kan ferdes effektivt på veiene uten å frykte alvorlige ulykker. Et sterkt politi i kampen mot kriminalitet vil sikre at folk kan ferdes trygt på gaten.

Dette er hva Høyre går til valg på.

Du kan lese hele talen ved å laste ned vedlegget til høyre på siden.

VIDEO: Erna svarer på spørsmål fra NRK etter talen