Norge er ett av de land i Europa som har flest arbeidsinnvandrere; 50 000 i bygg og anlegg, 30 000 i industrien, 12 000 i landbruket. Innvandringen holder bedrifter og lokalsamfunn gående over hele landet.

-Dette er historien om hverdags-europeiseringen av Norge. Den forteller oss at folk griper mulighetene som ligger i de fire friheter. Når vi vil føre en aktiv europapolitikk, så er det for å utnytte mulighetene som ligger at i de fire friheter også er våre friheter, sier Helgesen.

Solund kommune i Sogn og Fjordane er en av flere historier om hverdagseuropeaniseringen av Norge. 10 prosent av 800 innbygger er innvandrere, og halvparten av de 40 ansatte på hjørnesteinsbedriften Solund Verft er arbeidsinnvandrere fra EØS-land. Hele 7 av 9 elever i 1.klasse på Solund barne- og ungdomsskole har en eller begge foreldre som er innvandrere.

- Historien om hverdagseuropeiseringen av Norge, er samtidig historien om det Europa som de siste 25 år har vært preget av åpnere samfunn og åpnere grenser, sier han.

De siste 25 årene har i europeisk sammenheng hovedsakelig dreid seg om økonomisk samarbeid. Med situasjonen i Ukraina har sikkerhetspolitikken brått vendt tilbake til hjertet av Europa. Det er en ny situasjon for EU og for oss.

- Nå har sikkerhetspolitikken brått vendt tilbake til hjertet av Europa. Vårt Europa.Det er kortere avstand mellom Halden og Ukraina enn mellom Halden og Tromsø.Det er en ny situasjon for EU og for oss. Fremtiden på vårt kontinent er blitt mer usikker.Men vi skal være sikre på hvilken fremtid vi vil for Europa. Vi vil fred. Vi vil frihet. Vi vil åpenhet.Vi vil et Europa der frihet er et hverdagsfenomen, der polske Marcin skal kunne få en ukrainsk kollega. Vi vil et Europa som - selv i sin dypeste økonomiske og sosiale krise - velger samarbeid som veien opp og frem, sier Helgesen.

- Selv om Norge ikke er medlem i EU, skal vi være en medspiller i Europa og delta på det store europeiske freds- og frihetsprosjektet, legger han til.

Les hele talen til statsråd Vidar Helgesen her.

Her kan du se innlegget:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file