- Regjeringens forslag til statsbudsjett er et løft for norsk skole. For å bygge kunnskapssamfunnet prioriterer vi det som er viktigst: gode lærere i skolen og utdanning og forskning i verdensklasse, sier Henrik Asheim, medlem av Utdanningskomiteen på Stortinget.

Videreutdanningsløftet fortsetter i 2015. Faglig sterke lærere er den enkeltfaktoren som har størst betydning for elevenes læring. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning.

- Dette er tidenes løft for videreutdanning av lærere. Vi vil bruke over 1 mrd kroner på lærerløftet i 2015. Det betyr at fra høsten 2015 vil 5050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning, fortsetter Asheim.

Regjeringen har økt bevilgningene til videreutdanning med 695 mill kroner bare det siste året. Det har vært et tydelig temposkifte siden de rødgrønne måtte forlate regjeringskontorene. I 2013 brukte de rødgrønne 340 mill kr på videreutdanning. Det viser det enorme taktskiftet Høyre-FrP-regjeringen har fått til.

Norsk skole har et realfagsproblem. Norske elever mestrer ikke realfag godt nok, noen som igjen kan føre til at mange ikke fullfører videregående opplæring. Et realfagsproblem er derfor også et frafallsproblem.

- Derfor mener jeg realfagssatsingen er viktig for skole. Regjeringen foreslår 20 mill kr til realfagskommuner, og jeg ser frem til at den nye realfagsstrategien legges frem i 2015, fortsetter Asheim.

En annet viktig grep regjeringen foreslår er endringer i grunnstipendordningen i videregående opplæring. Vi gjør endringer i grunnstipendordningen slik at de elevene som har mest behov for den skal få mest, avslutter Asheim.