- Avkastningen fra petroleumsinntektene må brukes til det de var tenkt for, nemlig bedre veier, forskning og utdanning og skattelettelser. Vi må investere pengene på en slik måte at de trygger arbeidsplasser og skaper nye bedrifter. Jens Stoltenberg var enig i dette målet, men har ikke klart å følge det opp, sa Solberg til Høyres sentralstyre søndag.

Hun utfordret statsminister Jens Stoltenberg til en debatt om bruken av oljemilliardene. Da handlingsregelen for bruk av avkastningen fra Pensjonsfondet utland ble vedtatt, var det stor politisk enighet om at pengene måtte brukes til investeringer som skapte trygget for fremtidens velferd og optimisme.

- Kun 20% brukt etter intensjonen
Med Høyre i regjering ble 85 prosent av pengene brukt på denne måten, mens det under Stoltenberg-regjeringen kun er 20 prosent som er blitt brukt etter den vedtatte intensjonen.

Hun slo fast at det med "handlingsregelen" om få år vil være over 100 milliarder kroner mer enn i dag til årlig disposisjon.

- Når verdensøkonomien er i vansker, er det en stor fordel for Norge å kunne støtte seg til de pengene som er satt av i Pensjonsfondet utland. I det lange løp må vi likevel sørge for å investere for fremtiden.

- Defensivt miljøsatsing fra Regjeringen
Høyres leder mente også Kristin Halvorsen var alt for defensiv når hun nylig foreslo et miljøinvesteringsprogram på 10 milliarder.

- Tiltak for ny klimateknologi er en sentral del av de investeringene som må gjøres for å forberede Norge på fremtiden. Dette må inn i intensjonen bak bruken av oljepengene. Og det må merkes. Høyre vil prioritere klimainvesteringer de neste ti årene. Da er 10 milliarder alt for lite, avsluttet Solberg med i talen til sentralstyret.