Debatten knyttet til sykelønnsordningen har gått bredt i media etter valget, og mange mener at Norges høye antall syke og uføre var et av valgkampens glemte temaer.

- Vi var det eneste partiet som hadde oppslag om hva ville gjøre på sykelønn. Men valgkamp er en dårlig tid for upopulære budskap, særlig når man ikke føler at motageligheten helt er der, sier hun.

Hun mener at det er en svært vanskelig debatt, der mennesker samfunnet opplever som friske ser på seg selv som syke.

- Det er fordi vi har et system som sykeliggjør dem, sier hun.

Har oppskriften klar
Høyre og Solberg har oppskriften klar hvis regjeringen vil høre på dem: Flere deltidsstillinger i bedrifter tilpasset mennesker som ikke har kapasitet til å jobbe fulltid.

Solberg tror mange av dem som er 100 prosent uføre i dag kunne ha jobbet noe, men at det ikke finnes jobber for dem.

- Det er veldig vanskelig å få den lille jobben. Mange jobber da isteden med å bli oppfattet som 100 prosent uføre, fordi det løser problemet der og da, sier hun.

- Dette dreier seg om selvstendiggjøring og mestring. Passivitet fører til å sykeliggjøre folk, legger hun til.

Solberg mener man skal ha stor respekt for den voksende gruppen med uføre.

- Det er ganske mange som har banket på døren til arbeidslivet og føler at det ikke er bruk for dem. I tillegg føler de at politikerne moraliserer over dem. Da er vår jobb å snakke om hvorfor vi har endt opp der, sier hun.

Hun ønsker en bedre tilpasning til hver enkelt, der så mye aktivitet som mulig er hovedmålet, uansett om man bare kan jobbe ti, 30 eller 70 prosent.

- Jeg tror det finnes mennesker som er så oppgitt i livet sitt at de ser på uføretrygd som en løsning på sine problemer. Men det er en lang vei å gå. De fleste går fem til seks år i dette systemet før de blir uføre, sier hun.

Utdanning er viktig
Debatten om uføre går hånd i hånd med en av Høyres viktigste hjertesaker, utdanning.

Solberg mener at mye av problemet ligger i at mange ikke har gode nok basiskunnskaper når de går ut av den norske skolen, og sier at rundt en femtedel som går ut ikke kan skrive eller regne godt nok til å ta mer utdanning.

- Det er en av årsakene til at folk mellom 20 og 30 er det økende antallet uføre. Det blir sykeliggjørende. Man mestrer ikke arbeidslivet, det får en til å føle seg som en taper, man får psykiske problemer. Det er et komplisert og vanskelig samfunn uten ufaglærte jobber.


Les hele saken og se videointervju med Erna Solberg på DN.no