De møtte også tidligere Høyre-nestleder og byrådsleder Erling Lae på regjeringens mottagelse, som fant sted på 44-årsdagen for Stonewall-opprøret i New York. Denne dagen regnes derfor av mange som starten på homokampen, og både Høie og Solberg er glade for at Stortinget nå har lovfestet diskrimineringsvern for LHBT-personer.

- Vi har allikevel ikke kommet langt nok, slo Solberg fast ovenfor VG. Hun pekte på at det finnes minoriteter innad i minoritetene, og fremhevet særlig utfordringene transpersoner og homofile i minoritetsmiljøer fremdeles står overfor.

- Veldig mange skeive har i dag fått en mye lettere hverdag, enn for bare få år siden, men ikke minst i minoritetsmiljøene lever mange homofile veldig vanskelige liv, og utsettes for hets og trakassering, sier Solberg til Dagsrevyen.

Bent Høie ser den nye diskrimineringsloven som et viktig skritt på veien mot en universell likestillings- og diskrimineringslov, som Høyre har programfestet.

- Toleranse og respekt for annerledeshet er dypt rotfestede verdier i Høyre, sier Høie, og synes det kjente sitatet fra Høyre-nestor Jo Benkow, som gikk bort tidligere i år, treffende illustrerer dette: «Jeg velger Høyre fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.»

Lørdag vil Bent og mannen Dag Terje lede an for Høyre i homoparaden gjennom Oslo. Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy og stortingskandidatene Henrik Asheim og Heidi Nordby Lunde er blant deltagerne, de oppfordrer alle til å bli med og uttrykke respekt for mangfoldet i lørdagens parade, hvor alle legninger er velkomne. Åpne Høyre er som vanlig tilstede i Pride Park i Oslo.