Mange gjør en forskjell

- I løpet av et år møter jeg mange som gjør en forskjell for andre. Heidi, som ruset seg fra 14-års-alder og ble pasient ved Gatehospitalet. Hun er nå rusfri og deler av sin erfaring for å hjelpe andre.

Knut Granheim som under høstflommen ledet evakueringen i Odda samtidig som han så sitt eget hus bli tatt av vannmassene.

14-åringen Fredrik Dyb Alnes fra Godøya som fortalte meg hva vi kan gjøre for han og andre elever med dysleksi.

Og vi har i adventstiden fått møte freds-prisvinneren Malala Yousafzai som har blitt en stemme for jenters rett til å gå på skole.

- Felles for dem alle er at de har gjort en forskjell for andre, sier statsministeren.

Kampen mot mobbing

- I november ble vi kjent med Odins historie. Gutten som etter år med mobbing tok sitt eget liv. 13 år gammel. En sterk historie som gjør dypt inntrykk. Odin sa, «det nytter ikke å si i fra for de gjør ikke noe uansett».

Utestengning og mobbing kan ta fra barn og unge viktige år.

- Både barn, ungdom og voksne må bidra til å stanse mobbing og utestengning.

Voksne har et særlig ansvar. Det skal nytte å si fra til en voksen. Vi må bry oss, ikke avvise barn som har det vanskelig.

Det gjelder også oss foreldre. Vi må ta ansvar for hvordan våre egne barn oppfører seg. På den måten kan vi alle gjøre en forskjell, understreket statsministeren.

Endringer som gjøre en forskjell

- De fleste av oss har hatt en god og fredfull julefeiring med familie og venner. Noen har kanskje kjent på sorg og savn. Noen av dem som gikk bort i 2014, døde av kreft. Det er ingen trøst for de som har mistet sine, men kreftbehandlingen blir hele tiden bedre, heldigvis.

Det er et ansvar for politikere å organisere helsetjenesten bedre. Ved årsskiftet har vi etablert diagnosesentre i alle deler av landet. Sentrene skal raskt utrede pasienter når det er mistanke om kreft. Vi har også laget noe som kalles pakkeforløp for kreft. Det betyr bedre og mer skreddersydd pasientbehandling.

- Fra i dag vil mennesker med stort behov for bistand få lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse, BPA. Mange funksjonshemmede skal ikke lenger måtte tilpasse livet sitt til hva som passer systemet. De skal selv bestemme hvordan hjelpen de er tildelt skal gis og hvem som skal utføre den.

- Disse endringene er to eksempler på hvordan vi jobber for at systemet skal tilpasses menneskene, ikke motsatt. Alt vil ikke være perfekt første dag, men nå er vi i gang, sier statsministeren.

Vi kan alle gjøre en forskjell

Noens innsats er ekstraordinær. De er forbilder for oss andre. Du kan, med din vilje og kraft, gjøre en forskjell. I det nye året har vi alle muligheten til å gjøre en forskjell. For naboen, kollegaen, for lokalsamfunnet eller internasjonalt.

Mange små handlinger er det som gjør Norge og verden litt bedre. Jeg ønsker hver og en av dere et godt nytt år, avslutter statsministeren.