Solberg mener at planen "Forsterket innsats mot kreft", som fremmes for Stortinget før påske, vil kunne redde liv.

- Flere enn nødvendig dør av kreft i dag fordi de ikke får den beste tilgjengelige behandlingen. Det er uakseptabelt, sier Solberg.

Høyre mener at kreftrammede pasienter må få raskere tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder. Partiet mener det tar for lang tid før godkjente behandlingsmetoder tas i bruk av sykehusene. Dette skjer fordi sykehusene taper penger på å behandle pasienter med nye medisiner som venter på å bli inkludert i finansieringssystemet.

- Vi kan ikke ha det slik at tregt byråkrati skal føre til at liv går tapt, sier Solberg.

For få operasjoner
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utarbeidet en rapport som viser at noen sykehus kun utfører én til to kreftoperasjoner i året. Den samme rapporten slår fast at liv kunne vært spart dersom kreftpasienter ble behandlet på sykehus med mer erfaring og kompetanse.

- Hvor man bor skal ikke være avgjørende for om man overlever kreftsykdom. Derfor må kompetansen samles slik at kreftrammede får best mulig behandling, sier Solberg.

Håper på støtte fra regjeringen
Høyres nye tiltak mot kreft skal opp til behandling i Stortinget før påske. Der håper partiet på bred støtte.

- Dette er tiltak som vi mener alle partier kan og burde støtte. Vi kan redde flere fra kreft hvis vi får gjennomslag for denne planen. Jeg vil bruke min plass i helsekomiteen til å kjempe med nebb og klør for at vi får den gjennom, sier Solberg.

"Forsterket innsats mot kreft" inneholder seks områder som er viktige i kampen mot kreft:

  1. Mer forskning.
  2. Ta i bruk nye og effektive behandlingsmetoder raskere.
  3. Pilotprosjekt med screening av pasienter med tarmkreft. Kan redde 200 liv pr år.
  4. Gjøre kreftbehandling mer spisset og høykompetent ved å spre den på færre sykehus.
  5. Styrke tilbudet for de som vil prøve ut nye (ikke alternative) behandlingsformer i Norge og utlandet.
  6. Bedre smertelindring og hjelp til pårørende i de tilfeller hvor livet ikke står til å reddes.