Ved stortingsvalget i 2013 ba velgerne om en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger.

- 100 dager har gått, og vi er godt i gang. Vi leverer på det vi lovet, og viser at vi prioriterer de viktigste tiltakene, i tråd med hva vi mener er Norges største utfordringer, sier statsminister Erna Solberg.

  1. Vi griper tak i todelingen av norsk økonomi. Vi har allerede gjort det mer lønnsomt å investere i trygge arbeidsplasser og vi har senket skatten på arbeid. Vi lagt frem et budsjett for arbeid.
  2. Regjeringen bygger ut infrastruktur raskere. Vi har allerede trappet opp investeringene til vei og jernbane, og vi skal forandre måten vi bygger på. Regjeringen viser at det er mulig å gjøre ting på nye måter i dette landet!
  3. Vi realiserer kunnskapssamfunnet. Vi har allerede gjennomført den største satsingen på etter- og videreutdanning siden sist Høyre satt i regjering! Vi har styrket forskingen og lagt til rette for mer innovasjon.
  4. Vi skaper pasientenes helsevesen. Allerede har vi lagt til rette for rekordhøy vekst i pasientbehandlingen. Den rødgrønne regjeringen fjernet kravet til helseforetakene om å prioritere pasientgruppene innen rus og psykisk helsevern. Dette kravet er allerede tilbake. Landet har igjen fått en regjering med evne og vilje til sette de mest sårbare pasientene først.

Hva er du mest fornøyd med etter regjeringens første 100 dager? Hvilke forventninger har du til oss i 2014? Del det med oss på facebook, twitter og instagram! Bruk hashtag #100dager.

Les regjeringens rapport om hvilke store og små tiltak som er igangsatt og iveerksatt Høyre-FrP-regjeringens første 100 dager her.