Av stortingsrepresentant for Høyre, Sveinung Stensland (publisert i Aftenposten 5. august 2014)

Hvem har ansvar for unges legemiddelbruk? Fra legehold antydes det at ungdom må lære seg å ikke benytte piller når man har et problem. En underlig tilnærming, all den tid det er legene som har makt over unges pillebruk gjennom reseptblokken. Men det er et poeng. Legemidler er ikke alltid riktig kur for depresjon. Veien til lykke er ikke brolagt med piller.

Unge som sliter mentalt forteller om behandlere som ikke tar dem på alvor og varierende behandlingstilbud rundt i landet. Unge mennesker blir overlatt til seg selv. Det de får er tabletter, uten noe mer. Enkelte blir sykere av behandlingen de får, og sier de skader seg selv for å få oppmerksomhet.

Vi begynner i feil ende og legger for liten vekt på forebygging. Vi trenger flere og bedre lavterskeltilbud. Andre enn leger kan spille en større rolle og være mer til stede for dem som trenger det. Helsesøstertjenesten i skolen er dessverre bygget ned over tid. Bevilgningene ble økt i år, og opptrappingen må fortsette. I ungdomshelsestrategien Stortinget har bestilt bør dette bli et tema.

Legene har et ansvar

Norske behandlingsretningslinjer sier at kognitiv terapi er førstevalg i behandling av depresjon. Det er usikkert om dette alltid følges. Kognitiv terapi tar lengre tid. Har fastlegene nok kunnskap? Jeg er ikke ute etter syndebukker, men ingen norsk ungdom bruker antidepressiver uten at en lege har forskrevet det. Legene har derfor et særskilt ansvar.

Samtidig har jeg stor forståelse for legenes pressede situasjon. Min oppfordring er å henvise unge mennesker videre i stedet for å ty for raskt til reseptblokken.

Målet er riktig bruk

Legemidler brukt riktig er til god hjelp for pasientene. Legemiddelforbruket i Norge er ikke for høyt, men mange legemidler brukes feil. Målet er ikke lavere legemiddelbruk, men riktigere legemiddelbruk.

Når tabletter blir universalløsningen mot depresjon, er det feilbruk.