– Vi er ikke imot gym, lekser på skolen og mat. Men vi vil gjøre det viktigste først. Vi må satse på det som har best dokumentert effekt på elevenes læring. Og det er læreren, sier Solberg til NTB, gjengitt i Dagens Næringsliv.

Høyre ønsker å sette av mer penger til etter- og videreutdanning, bedre muligheter for å gjøre karriere i klasserommet, ikke bare i skoleledelsen, og økt lønn til dem som tar mer fordyping og går karriereveien som utøvende lærer.

Dette vil koste, men her vil Høyre overføre statlige penger til kommunene, skriver NTB.Det gjelder også for fritt behandlingsvalg, der den som har rett til behandling, selv skal velge mellom private klinikker eller offentlige sykehus.

– Det vil koste mer i en overgangsperiode, mens vi fjerner køene. Men det koster også å ha så mange tusen i kø som i dag, sier Solberg.

Les hele saken her.