- Vi må spørre oss hva vi vil med Norge som energinasjon, sier Solberg. Hun påpeker at vi har store ressurser, men at vi må ta gode valg for å sikre at vi utnytter dette klokt, også i fremtiden.

En aktiv aktør

- Vi har alt å tjene på å være en aktiv aktør når det globale energimarkedet endres. Vi vil alltid ha etterspørsel etter norsk olje og gass, men vi har også andre kraftressurser som kan spille en viktig rolle internasjonalt, sier Solberg. Hun trekker frem både gass og vannkraft som bidrag til energimarkedet. -Norsk gass vil være viktig som erstatning for fyringsolje og kull, men det et våre store vannkraftressurser som virkelig kan bidra i et nytt globalt energimarked

Energi fra sol- og vindkraft som bygges ut blant annet i Tyskland, kan ikke lagres, men må sendes direkte i kraftnettet. Kombinert med varierende vær gir dette ustabil produksjon, og perioder med både over- og underproduksjon av strøm.

- Vi bør kunne kjøpe billig kraft når det er overproduksjon i Europa og selge vår egen kraft til Europa når de har mangel. Da bidrar vi både til økt bærekraft og til økt velferd for fellesskapet, sier Solberg.

Bedre nett

Dersom Norge skal ha mulighet til å handle kraft med Europa slik Solberg foreslår må overføringsnettet til kontinentet bedres. Det er Statnett som i dag er ansvarlig for utbygging av kraftnettet.

- Vi kan åpne for at andre energi-eller nettselskaper kan bygge ut overføringskapasitet, og så kan vi sikre inntekter gjennom skattesystemet, påpeker Solberg

– Vi har muligheten til å bidra til et mer bærekraftig energiforbruk internasjonalt og sikre gode inntekter til fellesskapet, men da må vi gripe muligheten, avslutter Solberg.