- Én: Det blir stadig flere av oss nordmenn. To: En større andel av befolkningen vil være i pensjonsalder. Tre: Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren i vår økonomi. Og fire: Vi står foran overgangen til et klimavennlig lavutslippssamfunn, sa Erna Solberg.

Solberg pekte på at hver for seg vil disse utfordringene stille oss overfor tøffe omstillinger. Hun sa at en god politikk for fremtiden må gjøre omstillingen vi står overfor enklere og smidigere, med mindre kostnader for den enkelte og for samfunnet.

- Det er derfor vi i statsbudsjettet foretar et taktskifte når det gjelder satsingen på kunnskap i skolen, på forskning og på innovasjon, fortsatte statsministeren.

Hun viste til en tilsvarende satsing på utbygging av infrastruktur. Både når det gjelder kollektiv, jernbane og veibygging trapper regjeringen nå opp så det monner. Omstillingen vi står overfor krever en ny og kraftigere satsing på infrastruktur. Denne regjeringen vil satse for å bygge landet, og er godt i gang med arbeidet i budsjettet for 2015.

- Vi trenger også fungerende storbyområder, understreket Erna Solberg.

Hun viste til den positive byutviklingen i Oslo. Hun mener vi trenger modige og riktige politiske valg innen byutvikling, transport, utdanning og boligpolitikk. Det vil bidra til å skape byområder som vokser uten de miljømessige og sosiale problemer vi ser i andre storbyer.

- Regjeringen vil være en partner for slike byområder, sa statsministeren. Derfor skal regjeringen inngå bymiljøavtaler med storbyene hvor dagens belønningsordning for kollektivtrafikk og bypakkene smeltes sammen.

Hun lanserte også nye virkemidler for samarbeid om byutvikling. Regjeringen arbeider med nye verktøy for partnerskapet mellom storbyområdene og staten. Statsministeren ser for seg at bymiljøavtalene skal følges opp gjennom det vi kaller utviklingsavtaler for å sikre en helhetlig utvikling av areal, bolig og infrastruktur. Dette skal være tydelige avtaler på plansiden som er forpliktende for alle aktørene. Staten skal også legge færre hindringer.

- På den måten kan vi ruste Norge for en vellykket omstilling og videre vekst for vårt velferdssamfunn, avsluttet statsministeren.