- Dette viser hvor sårbare vi er mot digitale trusler. Dagens samfunn blir i økende grad avhengig av datateknologi og digital infrastruktur. Teknologien er en forutsetning for mange viktige funksjoner og tjenester, og tilgang til mye viktig informasjon. Men dette er teknologi og nettverk som også har svakheter og som derfor gjør oss sårbare, uttaler Anders B. Werp, Høyres justispolitiske talsmann og første nestleder i Justiskomiteen på Stortinget.

Vanlige databrukere har liten grunn til å være bekymret for sikkerhetsfeilen som gjør at du bør bytte passord, og god passordskikk er viktig for å beskytte seg. Det opplyser seksjonssjef for teknisk analyse og datasikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet Arne Asplem til NTB.

- Vi vil følge denne saken tett i tiden som kommer, for å være sikre på at nødvendige tiltak blir iverksatt for å rette opp i feilene, fortsetter Werp.

- Saken er en påminnelse om at bevisstheten om datasikkerhet må skjerpes både hos oss som enkeltpersoner og hos myndighetene, avslutter han.