Høyres medlem i næringskomiteen peker på at NRKs debatt foregikk i lokalene til Kongsberg Automotive, en bedrift som er svært hardt rammet av den internasjonale finanskrisen. - Som Jan Tore Sanner nevnte i debatten, er det denne typen bedrifter som virkelig trenger en satsing på bedriftsintern opplæring for å komme over krisen.

- Krisen er ennå ikke over, påpeker Nørve. - Det er fortsatt mange bedrifter som sliter med svake markeder og tilgang på kapital fra bankene. Høyre vil planlegge for fremtiden slik at vi kommer styrket ut av krisen. Da er forskning og utvikling nøkkelen, slår Nørve fast.

Du kan lese mer om hva Høyre vil gjøre for å styrke bedriftene og for å redde jobbene her:
Høyres politikk for næringsliv og arbeidsplasser

Høyre har en egen strategi for småbedriftene:
Her er Høyres 10 tiltak for småbedriftene

Høyres politikk:

  • Ta bort de rødgrønne skatteøkningene for familiebedriftene
  • Gjøre det mer lønnsomt å investere ved å øke avskrivningssats for maskiner og utstyr fra 20 til 25 %
  • Skjerme boligen fra rødgrønne skatter
  • Vi vil fjerne arveavgiften og formuesskatten
  • Lage en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter:
    - Fjerne revisjonsplikten
    - Mindre byråkrati og skjemavelde

Verdiene næringslivet skaper, er grunnlaget for samfunnets velstand. Familienes økonomi, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige velferdstjenester avhenger av næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg.