Aksjon Rehabilitering er i gang og sammen med Høyre og Godthaab gjennomførte de en høring med interesseorganisasjoner og politikere på Stortinget i dag tirsdag.

Tydelig behov

Høyres leder, Erna Solberg deltok i debatt sammen med blant andre statssekretær Robin Koss (AP). Solberg fremhevet hvor avgjørende rehabilitering er i mange menneskers liv.

– Bedre rehabiliteringstilbud ville fått flere, raskere, tilbake i jobb, men enda viktigere; det ville økt livskvaliteten betraktelig, sa Solberg. Hun trakk frem at rehabiliteringstilbudet i flere helseforetak er truet av nedbygging og at Riksrevisjonen har påpekt at tilbudet i kommunene er dårligere enn de formelt har gitt uttrykk for.

- Mangel på rehabilitering gir tapte muligheter for mange mennesker. Vi vet at om lag 600 000 er på helserelaterte ytelser fra NAV, for mange av disse ville et rehabiliteringstilbud gitt dem både økt livskvalitet og mulighet til å komme i arbeid, sa Solberg.

Politisk prioritering

Høyre har prioritert habilitering og rehabilitering i sine alternative budsjetter, og Solberg forsikret om at dette var et bevisst valg. – Vi trenger flere yrkesaktive som kan sikre velferden fremover, da må vi også være villige til å investere mer i rehabilitering, påpekte hun.

- Vi har fremmet flere forslag her, både om opptrappingsplan og sterkere satsing på rehabilitering i samhandlingsreformen, så Solberg. Hun ga statssekretær Koss ros for at han lovte å imøtekomme Høyres ønske om å inkludere rehabilitering i fritt sykehusvalg.

– Tilbud er forskjellige rundt om i landet, og noen vil kanskje gjerne ha behandling i en del av landet der barn eller andre i familien bor. Det er en god nyhet hvis regjeringen nå går med på vårt ønske om fritt rehabiliteringsvalg, avsluttet Solberg.